<p><strong>Öncelikle sizi tanımayanlar için soralım, futbol ile ilginiz ne düzeyde? </strong></p>